Masz pytania? Skontaktuj się z nami! tel: (24) 364 20 30 - 31,  sekretariat@cktis.pl

Płock. 14.09.2020r.

Zarząd Spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki CKTiS SA z siedzibą w Płocku do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul.Targowa 12A, 40-615 Płock, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 - 14.00


Płock, 16.10.2020r.

Zarząd Spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki CKTiS
SA z siedzibą w Płocku do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Targowa 12A, 09-411 Płock, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 - 14.00


Płock, 16.11.2020r

Zarząd Spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki CKTiS
SA z siedzibą w Płocku do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Targowa 12A, 09-411 Płock, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 - 14.00.


Płock, 14.12.2020r.

Zarząd Spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki
CKTiS SA z siedzibą w Płocku do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Targowa 12A, 09-411 Płock, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 - 14.00


Płock,15.01.2021r

Zarząd Spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki CKTiS
SA z siedzibą w Płocku do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Targowa 12A, 09-411 Płock, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 - 14.00

Wszelkie prawa zastrzeżone © CKTiS  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl